Acest site foloseste cookie pentru a oferi o experienta mai buna. Incepind navigarea, accepti utilizarea cookie din partea noastra. OK

Istorie

 

Istorie

Moldova ocupă o mare parte a regiunii cunoscută drept Basarabia. Datorită pozitiei sale geografice, a fost de-a lungul istoriei o zonă de pereclitare si de războaie frecvente între Asia si Europa meridională. Grecii, Romanii, Hunii si Bulgarii au invadat regiunea, care în sec. XIII a intrat în componenta Imperiului Mongol. În sec. XIV a luat nastere un Stat indipendent, Principatul Moldovei (al cărui teritoriu era compus aproximativ din regiunea Moldovei, azi în componenta României, Bucovina – azi împărtită între România si Ucraina – si Basarabia – actuala Republică Moldova), cu capitala la Iasi. În sec. XVI Principatul Moldovei cade sub jugul otoman.

După războiul ruso-turc, din 1806-1812, regiunea de est a Moldovei, situată între râurile Prut si Nistru, a fost cedată Rusiei, iar Moldova românească (la vest de Prut) rămâne sub controlul turcilor. Basarabia (cuprinsă între râurile Prut si Nistru) din 1812 până la 1856 este sub controlul Rusiei, după războiul din Crimeea (1856) trece înapoi la România, ca mai apoi, în perioada 1878 – 1917 să fie iarăsi sub controlul Rusiei. Populatia Basarabiei, vorbitoare de limbă română, circa două treimi, a cerut anexarea regiunii la România, care s-a produs în 1919 în baza tratatului de pace de la Paris, semnat între Franta, Japonia, Anglia, Italia si România, care nu a fost niciodată recunoscut de Rusia sovietică. Astfel ia nastere România Mare.

În 1924 Stalin crează pe teritoriul Ucrainei o regiune Autonomă Moldovenească, numită ulterior Republica Sovietică Socialistă Autonomă Moldovenească, pe o fâsie îngustă de pământ pe malul stâng al râului Nistru, fără a include, însă, în acest teritoriu partea muntoasă (la Nord) si coasta Mării Negre (la Sud). Teritoriul pe care se extindea această Republică Autonomă apartinea încă din 1812, fără a fi fost cedată niciodată, Imperiului Rus.

În urma semnării, la 23 august 1939, a Pactului Ribbentrop-Molotov, Uniunea Sovietică ocupă Basarabia în 1940, constituind, astfel, Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, care se extindea pe teritoriul între Prut si Nistru, inclusiv pe malul stâng al Nistrului (adică teritoriul ex RASS Moldovenesti, fără capitala Balta) si fără regiunea de coastă. Practic RSSM avea aceleasi hotare pe care le are Moldova actuală. Era cea mai mică si cea mai intens populată Republică din USSR, precum si singura în care se vorbea o limbă latină (desi scrisă cu alfabet chirilic).

Din 27 august 1991 Moldova devine indipendentă. A 14-a Armată Rusă, rămasă pe malul stâng al Nistrului, unde populatia este în mare majoritate de origine slavă, contribuie, în 1990, la declararea unei republici separatiste (Pridnestrovskaja Moldavskaja Respublika - Republica Transnistreană Moldovenească), numită pe scurt Transnistria.


14