Acest site utilizează cookie-uri tehnice, de analiză ale unor terțe părți.
Prin continuarea navigării, acceptați utilizarea cookie-urilor.

Declarații de valoare

Declarația de Valoare este un document care atestă valoarea unui titlu de studiu sau a unui titlu profesional, obținut într-un sistem de învățământ diferit de cel italian. Declarația de Valoare este redactată în limba italiană și este eliberată de Reprezentanțele Diplomatice Italiene peste hotare / Ambasade / Consulate competente în teritoriu.

CRITERIILE PENTRU SOLICITAREA DECLARAȚIEI DE VALOARE:

1. Cerere completată pe Formularul stabilit;

2. Procura de reprezentanţă pentru depunerea şi ridicarea actelor la Ambasada Italiei la Chişinău (în cazul în care interesatul nu depune actele personal).

3. Copia buletinului de identitate sau al unui alt act din care să rezulte locul naşterii interesatului;

4. Copia buletinului de identitate a reprezentantului;

5. Diplomele de studii în original, legalizate prin apostilă la Ministerul Justiţiei;

6. Copia autentificată notarial a tuturor diplomelor din dosar, însoțită de traducere şi legalizarea prin apostilă atât a copiei, cât şi a traducerii;

7. În cazul în care se va solicita Declaraţia de Valoare pentru Diplome de studii superioare, master, doctorat etc se va prezenta tot parcursul de studii efectuat în R. Moldova: Diploma de Gimnaziu / Diploma de absolvire a şcolii de 8 ani / Atestatul de Studii medii de cultura generală sau Diploma de Bacalaureat. Nu se prezintă Diploma de studii gimnaziale sau Diploma de absolvire a scolii de 8 ani doar în cazul în care Diploma de Bacalaureat şi respectiv Atestatul de studii medii de cultura generală au fost eliberate de aceeaşi instituţie de învățământ;

8. În cazul în care Diploma de licenţă sau alt titlu de studii au fost obţinute în R. Moldova, iar Diploma de Bacalaureat sau titlul în baza căruia a fost înmatriculat interesatul la studii în R. Moldova a fost obţinut într-o altă Țară, se va solicita Declaraţia de Valoare a acestei Diplome la Reprezentanţa Consulară a Italiei din Țara respectivă;

9. Declarația de autenticitate a actelor de studii, eliberată de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova – Centrul Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale în Educaţie;

10. Toate actele citate în declarația sus menționată (Diplome, Anexe, Tabele de note, Supliment etc) se vor prezenta cu traducere şi legalizare prin apostilă atât a actului cât şi a traducerii;

11. Programul analitic pentru Diplomele de Licenţă, Master sau Rezidenţiat se traduc și se prezintă la dorința interesatului;

12. Numai pentru Declaraţiile de Valoare a titlurilor de studii în Medicină și Farmacie se va prezenta și Declarația de Autenticitate, eliberată de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale al R. Moldova, însoțită de traducere şi apostilă;

13. Pentru posesorii de Diplomă de Licență în Pedagogie, care intenționează să solicite Declarația de Valoare în scopuri profesionale, este necesară prezentarea unei cofirmări, eliberate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, în care să fie specificată vârsta elevilor și tipologia de școală în care titularul diplomei are dreptul să țină cursuri. Acest document urmează a fi tradus și apostilat.

14. În cazul în care persoana interesată şi-a schimbat numele, se va prezenta AVIZ-ul de confirmare sau infirmare a schimbării numelui, eliberat de Oficiul stării Civile din R. Moldova, cu traducere şi apostile;

15. Pentru incongruenţe de nume și/sau prenume se va prezenta Certificatul de identificare a numelui / prenumelui, eliberat de Centrul Naţional de Terminologie, cu traducere şi apostilă;

16. Pentru tot dosarul pentru Declaraţia de Valoare se va face şi o fotocopie, cu excepţia Programului analitic, pentru care se solicită doar originalul.

17. Pentru înscrierea la studii de Licență și Master în instituţiile de învăţământ universitar din Italia, Declaraţia de Valoare se eliberează gratuit. Pentru celelalte categorii (cursuri profesionale, de recalificare, muncă, recunoaştere profesională etc) – taxa pentru emiterea Declaraţiei de valoare este de 41 (patruzeci și unu) Euro, care se va achita la oricare filială a băncii Eximbank (adresele filialelor le puteți vedea pe pagina www.eximbank.md );

NB: Achitarea trebuie să fie efectuată în aceeași zi în care este prezentată documentația la Ambasadă.

18. Termenul de eliberare: Ambasada Italiei la Chișinău își rezervă dreptul de a elibera Declarațiile de Valoare în termen de până la 60 zile, conform legislației în vigoare.

19. La moment, Declarația de Valoare nu poate fi eliberată în regim de urgență.

Dosarul cu acte pentru Declarația de valoare poate fi depus la ghișeu numai fără programare în următoarele zile:
Marți: 09:00 – 13:00;
Miercuri 09:00-13:00;
Joi: 09:00 – 13:00 și 14:00 – 16:00.

Descarcă Formularul bilingv de solicitare a Declarației de Valoare.

Important: Oficiul Consular al acestei Ambasade amintește că nu va oferi niciun răspuns la întrebările, pentru care sunt deja indicate răspunsurile în această pagină. Prin urmare, invităm utilizatorii să citească cu atenție informațiile indicate mai sus.